Władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dziekan
prof. dr hab. Ewa Zwolińska

tel. 52 34 19 314

ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz


Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw.

e-mail: pawel@ukw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studenckich 
dr Iwona Mandrzejewska-Smól

e-mail: iwonman@ukw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia 
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.

e-mail: annabryx@ukw.edu.pl

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz