Stypendia ministra

Stypendia ministra

UWAGA
STUDENCI i DOKTORANCI

 

Informujemy studentów i doktorantów o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1050).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1051).

 

Wnioski należy składać w

Dziekanacie WPiP pokój 127

do dnia 10 września 2018 roku

Termin przekazania wniosków studentów i doktorantów (po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału) do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich do 05.10.2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz