Skład Rady

Skład Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW:

 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw.
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól
 • prof. dr  hab. Maria Deptuła
 • prof. dr  hab. Ewa Filipiak
 • prof. dr  hab. Ryszard Gerlach
 • prof. dr  hab. Małgorzata Kościelska
 • prof. dr  hab. Roman Leppert
 • prof. dr  hab. Roman Ossowski
 • prof. dr hab. Janusz Trempała
 • dr  hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.
 • dr  hab. Beata Bonna, prof. nadzw.
 • dr  hab. Mariusz Cichosz , prof. nadzw.
 • dr  hab. Ryszarda Cierzniewska, prof. nadzw.
 • dr  hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw.
 • dr  hab. Przemysław Grzybowski, prof. nadzw.
 • dr  hab. Elżbieta Kasprzak prof. nadzw.
 • dr  hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.
 • dr  hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw.
 • dr  hab. Liberska Hanna, prof. nadzw.
 • dr  hab. Helena Ostrowicka, prof. nadzw.
 • dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw.
 • dr  hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. nadzw.
 • dr  hab. Halina Steinke, prof. nadzw.
 • dr  hab. Teresa Sołtysiak, prof. nadzw.
 • dr  hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, prof. nadzw.
 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, prof. nazw.
 • dr  hab. Ziółkowska Beata, prof. nadzw.
 • dr Witold Brzeziński
 • dr Agnieszka Latoś
 • dr Alicja Malina
 • dr Rutkowska Anna
 • dr Maria Bulera
 • mgr Justyna Kwiatkowska
 • Joanna Łyszkiewicz
 • mgr Monika Deja
 • mgr Aleksandra Rzyska
 • Dominika Jankowska
 • Zuzanna Koziełek

 • Sandra Krzyżanowska
 • Mariya Kuzyan
 • Marta Woźniakowska

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz