Komisja i Rady Programowe

Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw. – przewodnicząca
 • dr Ewa Danek
 • dr Agnieszka Latoś
 • dr Alicja Malina
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól
 • dr Katarzyna Marszałek (koordynator ds. ankietyzacji)
 • dr Anna Nogaj
 • dr Anna Rutkowska
 • dr Paweł Trzos
 • mgr Monika Deja (doktorantka)
 • Marta Woźniakowska (studentka)
 • mgr Renata Joppek-Kłaput (pracownik administracji ds. ankietyzacji)

Skład Rady Programowej Kierunku Psychologia - jednolite studia magisterskie

 • prof. dr hab. Janusz Trempała – przewodniczący
 • prof. dr hab. Roman Ossowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
 • dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw.
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw.
 • dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw.
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw.
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw.
 • dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw.
 • prof. dr z upr. hab. Bogdan Pietrulewicz
 • dr Ewa Danek

Skład Rady Programowej Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw. – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska
 • dr hab. Beata Bonna, prof. nadzw.
 • dr Joanna Szymczak
 • dr Paweł Trzos
 • dr Katarzyna Wojciechowska

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika - studia I stopnia

 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. - przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw.
 • dr Lidia Hendler
 • dr Ewa Krause
 • dr Katarzyna Ludwikowska
 • dr Aldona Molesztak
 • mgr Karolina Nowak

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika - studia II stopnia

 • prof. dr hab. Roman Leppert - przewodniczący
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. nadzw.
 • dr Kazimierz Czerwiński
 • dr Monika Gołembowska
 • dr Tatiana Grabowska
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Magdalena Joachimowska
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
 • dr Monika Lewicka
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika wczesnoszkolna - studia I stopnia

 • prof. dr hab. Ewa Filipiak - przewodnicząca
 • dr hab. Beata Bonna, prof. nadzw.
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.
 • dr Joanna Szymczak
 • dr Paweł Trzos
 • dr Katarzyna Wojciechowska

Skład Rady Programowej kierunku Praca socjalna - studia I stopnia

 • dr hab. Halina Steinke, prof. nadzw. - przewodnicząca
 • dr Elżbieta Kościńska
 • dr Anna Rutkowska

Skład Rady Programowej kierunku Logopedia - studia I stopnia

 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. nadzw. - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr Magdalena Harmacińska-Kowalewska
 • dr Joanna Jatkowska
 • dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika resocjalizacyjna - studia I stopnia

 • dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. nadzw. - przewodnicząca,
 • dr Monika Gołembowska
 • dr Agnieszka Latoś
 • dr Anna Rutkowska

Skład Rady Programowej kierunku Animacja społeczno-kulturowa - studia I stopnia

 • dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. - przewodniczący,
 • dr Monika Lewicka
 • dr Aldona Molesztak

Skład Rady Programowej kierunku Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne - studia I stopnia

 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. - przewodniczący,
 • dr Witold Brzeziński
 • dr Kazimierz Czerwiński
 • dr Elżbieta Okońska
 • dr Magdalena Wędzińska

Skład Rady Programowej kierunku Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery - studia I stopnia

 • dr Katarzyna Ludwikowska - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec
 • mgr Łukasz Brzeziński

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - studia I stopnia

 • prof. dr hab Maria Deptuła - przewodnicząca,
 • dr Jolanta Jarczyńska
 • dr Wioletta Junik
 • dr Blanka Poćwiardowska
 • dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
 • mgr Alicja Potorska

Skład Rady Programowej kierunku Pedagogika - studia III stopnia

 • prof. dr hab. Roman Leppert - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. nadzw.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz