Studia podyplomowe - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  • 04 lutego 2019

Zapraszamy na studia podyplomowe - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Rekrutacja trwa do 31 marca 2019 r.

Studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zapoznają słuchaczy z teorią, zwłaszcza z wiedzą z zakresu prawa oraz z praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wyposażają w umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy. Słuchacze nabywają kompetencje i sprawności w zakresie dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie; stosowania metod, technik i środków interwencji wobec sprawców przemocy; organizowania świadczenia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz