Projekt Centrum Komunikacji Klinicznej otrzymał finansowanie w programie DIALOG

  • 27 września 2018

Projekt badawczy zgłoszony przez Centrum Komunikacji Klinicznej: Doskonalenie umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami innowacyjną drogą do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej, lepszych wyników leczenia pacjentów oraz obniżenia kosztów leczenia uzyskał finansowanie MNiSW w ramach programu DIALOG.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata we współpracy z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela. Kierownikiem projektu jest dr Anna Ratajska, Pełnomocnik Rektora ds. CKK oraz adiunkt w Instytucie Psychologii UKW, a realizatorami są m.in.: dr Magdalena Zając, adiunkt w Instytucie Psychologii UKW oraz dr Agnieszka Nowakowska-Arendt z CM UMK.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz