Pomoc psychologiczna skierowana do studentów i pracowników Uczelni

  • 30 maja 2018

Uprzejmie informujemy, iż od maja 2018 istnieje możliwość korzystania z pomocy psychologicznej.

Pomoc psychologiczna skierowana do studentów obejmuje wsparcie i pomoc:

  • w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • w zakresie trudności edukacyjnych, zarządzania czasem, trudności interpersonalnych, nabycia kompetencji społecznych, radzenia sobie z emocjami i stresem,
  • w sytuacji choroby psychicznej,
  • w sytuacji radzenia sobie z niepełnosprawnością,
  • w adaptacji akademickiej.

Pomoc psychologiczna skierowana do pracowników uczelni obejmuje:

  • wspieranie w trudnych relacjach ze studentami,
  • wspieranie w pracy ze studentami niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie,
  • szkolenie doraźne w zakresie pracy ze studentami z poszczególnymi zaburzeniami i chorobami,
  • konsultacje.

Spotkania z psychologiem będą się odbywać w Domu Studenckim „Romek” ul. Łużycka 24 pok.10 (parter) po wcześniejszym umówieniu drogą mailową: e-mail: pomocpsychologiczna@ukw.edu.pl.
Zapraszam do kontaktu.
dr Kamilla Komorowska
Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz