Informacje

Kolejne Spotkanie z metodologią

czytaj całość

Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem zaprasza na czwarte seminarium z cyklu Spotkania z metodologią. Wykład gościnny pt. Metodologia badań porównawczych wygłosi dr Celina Czech-Włodarczyk (UAM).

czytaj całość…

Konferencja - Odkrywając Wygotskiego

W dniach 19-20.03.2018 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Odkrywając Wygotskiego. Socjo-historyczno-kulturowe podejście do rozwoju i edukacji. Rekonstrukcje i tropy historyczno-metodologiczne. Sympozjum I. Rozwojowe podejście do edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce.

czytaj całość…

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych naukowców

30 stycznia 2018 roku o godz. 9.30 zebrała się Komisja Stypendialna w celu oceny zgłoszeń i przyznania stypendium w ramach konkursu na stypendium naukowe NCN dla trzech doktorantów, którzy zaangażowani będą w realizację projektu badawczego pt. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian pod wpływem treningu pamięci operacyjnej finansowanego ze środków NCN w ramach grantu OPUS (nr projektu 2017/25/B/HS6/00360).

czytaj całość…

Prace absolwentek logopedii wśród najlepszych w Polsce

18 grudnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala finałowa XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Wśród nagrodzonych znalazły się aż dwie prace z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

czytaj całość…

Projekt polsko-ukraiński

21 listopada 2017 na terenie naszej uczelni został zainaugurowany projekt pt.: Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach Celu operacyjnego nr 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 finansowanego ze środków do dyspozycji Ministra Zdrowia.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz