Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wejście do dziekanatu
Wejście do dziekanatu

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 34 19 278; 325; 324

Informujemy, że pracownicy dziekanatu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW działając na rzecz sprawnej obsługi naszych klientów, w ramach doskonalenia swoich umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych, odbyli szkolenia w ramach projektu „Dziekanat na 5”.

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – dziekanat NIECZYNNY dla studentów
 • wtorek-czwartek: w godz. 10.00-13.00 oraz piątek w godz. 10.00-11.00 dla studentów studiów STACJONARNYCH
 • piątek w godz. 10.00-15.00 i sobota w godz. 09.00-11.00 dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dyżury Prodziekanów:

 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól (studia STACJONARNE) - środy 11.00-13.00
 • dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw. (studia NIESTACJONARNE) - soboty 9.00-11.00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych) 

OBŁUGA STUDENTÓW Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Pracownicy Dziekanatu:

dr Maria Bulera – kierownik, kontakt: e-mail: maria.bulera@ukw.edu.pl; tel. 52 34 19 324

Barbara Sułkowska, pokój 122, kontakt: e-mail: barbara.sulkowska@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 374

 • Studia stacjonarne I stopnia
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I, II, III rok
 • Studia stacjonarne II stopnia
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I, II rok
  • Pedagogika - II rok - specjalność Resocjalizacja
  • Pedagogika - II rok - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  • Pedagogika - I rok
 • Umowy, aneksy do umów, odpłatności

Joanna Łyszkiewicz, pokój 129, kontakt: e-mail: joanna.lyszkiewicz@ukw.edu.pl,tel. 52 34 19 325

 • Studia stacjonarne I stopnia
  • Praca socjalna - I, II, III rok
 • Studia trzeciego stopnia
  • w zakresie pedagogiki - I, II, III, IV rok
  • w zakresie psychologii - I, II, III, IV rok
 • oraz

  prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością naukową Wydziału

mgr Karina Drzycimska, pokój 128, kontakt: e-mail: karina.drzycimska@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 278

 • Studia stacjonarne I stopnia
  • Pedagogika - I rok
  • Pedagogika resocjalizacyjna - I rok
  • Pedagogika - II rok - specjalność Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
  • Pedagogika - II rok - specjalność Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika - II rok - specjalność Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika - II rok - specjalność Resocjalizacja
  • Pedagogika - III rok - specjalność Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika - III rok - specjalność Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Pedagogika - III rok - specjalność Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika - III rok - specjalność Resocjalizacja
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  • Pedagogika -  specjalność Resocjalizacja - II, III rok
  • Praca socjalna - I, II rok
 • Studia niestacjonarne II stopnia
  • Pedagogika - I rok

Ewa Chełmińska, pokój 128, kontakt:e-mail: ewa.chelminska@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 278

 • Studia stacjonarne jednolite magisterskie
  • Psychologia - I, II, III, IV, V rok
 • Studia stacjonarne II stopnia
  • Pedagogika - II rok - specjalność Pedagogika opiekuńcza
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  • Pedagogika wczesnoszkolna - I rok
 • Studia niestacjonarne II stopnia
  • Pedagogika - II rok - specjalność Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika - II rok - specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika - II rok - specjalność Resocjalizacja

mgr Renata Joppek-Kłaput, pokój 129, kontakt: e-mail: renata.joppek-klaput@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 325

 • Studia stacjonarne I stopnia
  • Logopedia - I, II, III rok
 • Studia stacjonarne II stopnia
  • Pedagogika - I rok
  • Pedagogika - II rok - specjalność Logopedia
  • Pedagogika - II rok - specjalność Ogólnopedagogiczna
  • Pedagogika - II rok - specjalność Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  • Pedagogika wczesnoszkolna - II, III rok
  • Logopedia - II rok

mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska, pokój 128, kontakt: e-mail: ewa.kazmierczak-kurnatowska@ukw.edu.pl; tel. 52 34 19 278

 • Studia stacjonarne I stopnia
  • Pedagogika wczesnoszkolna - I, II, III rok
 • Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
  • Psychologia - I, II, III, IV, V rok
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz